Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Projekt Visborg beviljas stöd från Statens konstråd

Publicerad 2018-09-25 13:55
Arbetet med att göra Visborgsområdet till en levande stadsdel får nu konstnärligt stöd.

Det är genom Statens konstråds projekt Konst i stadsutveckling som Region Gotland har beviljats stöd för att integrera konst i de offentliga miljöerna inom stadsutvecklingsprojektet för Visborg. Ett fokus inom det framtida Visborgsområdet är arbetet med de gemensamma park- och gatumiljöerna.

– Tanken är att låta en konstnärlig projektledare följa Visborgsprojektet från början och i dialog ta fram ett koncept för att integrera konstnärlig gestaltning i området som helhet. Det är ett nydanande och oerhört intressant grepp, vi ser verkligen fram emot detta samarbete med Statens Konstråd, säger stadsarkitekt Christian Hegardt.

Konst i stadsutveckling riktar sig mot kommuner och fastighetsägare som vill samarbeta med konstnärer för att hitta nya sätt att arbeta med offentlig konst och integrera konst och arkitektur i stadsutvecklingen.