Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Kulturskolans pedagog Maria Wessman Klintberg tillsammans med Gotlands blåsarkvintett. Foto. Pierre Willén

El Sistema kommer till Gotland

Publicerad 2018-09-25 10:43
Kulturskolan Gotland startar under hösten 2018 en El Sistema-verksamhet i Visby och Hemse. El Sistema handlar om musikaliska möten med integration, demokrati, jämlikhet och mångfald som ledord.

El Sistema är en världsomspännande rörelse som tror på musikens kraft att hjälpa människor att påverka sina liv till det bättre. Grundtanken är att alla barn ska få möjlighet att komma i kontakt med musik oavsett socioekonomisk bakgrund eller var man bor. Verksamheten grundades 1975 i Venezuela och finns i dag i 65 länder. I Sverige har El Sistema funnits sedan 2010 och är i nuläget etablerat på 26 kulturskolor i landet.

Nu ska El Sistema introduceras på Gotland. I Visby och Hemse kommer det att ges undervisning i blåsinstrument på två skolor: Gråboskolan och Högbyskolan. I Visby startar även undervisning i körsång i en klass. Barnen träffas två gånger i veckan i starten, i helgrupp båda gångerna, senare kommer det ena tillfället vara grupplektioner på de olika instrumenten. Alla El Sistema-lektionerna ligger under skoltid och leds av pedagoger från kulturskolan.

- Det är extra roligt att vi får möjlighet att rikta oss mot nya grupper av elever som inte haft möjlighet eller ens tänk tanken att musik skulle kunna vara något för dem, säger Hans-Åke Norrby, kulturskolechef.

En viktig del är samarbetet med professionella musiker, bland annat för att stärka barnens band med musiklivet. Kulturskolan Gotland har den regionala musikinstitutionen GotlandsMusiken som samarbetspartner. Det handlar om att skapa musikaliska möten där barn får spela och sjunga och spela tillsammans i orkester/ensemble eller kör. Det kommer företrädesvis att spelas västerländsk konstmusik och en del folkmusik.

- Äntligen. Vi har pratat om de här i över tio år. Förväntningarna är att det ska bli riktigt kul för barnen, säger Lars Linna, flöjtist i Gotlands Blåsarkvintett.

Till skillnad från andra av kulturskolans aktiviteter är det gratis att delta. Andra skillnader är att föräldrar är mer involverade, bland annat genom familjeträffar med fika två gånger per termin.

Till kulturskolans sida