Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Blues med Björn Perssons bluesband på Etelhems krukmakeri

Informationsträffar om stöd för kulturskapare

Publicerad 2018-09-25 09:56

I oktober kommer såväl Konstnärsnämnden som Statens musikverk och Kulturrådet till Gotland för att informera om sina bidrag.

Torsdagen den 18/10 kommer representanter för Statens musikverk och Kulturrådet till Visby för att informera om stöd till musikproduktion. Plats: Joda i Visby hamn. Tid: kl 16-16.30 information. Kl 16.30-19 ges möjlighet  till individuella konsultationer. Träffen riktar sig till dig som jobbar med musik i någon form - musiker, musikproducent, arrangör etc. Anmälan till kulturstrateg bjorn.ahlsen@gotland.se senast 15/10.

Tisdagen den 23/10 kommer medarbetare på Konstnärsnämnden för att informera om sin bidragsgivning till bild- och scenkonst. Plats: Konstmuseet. Tid: kl 16-19. Detta möte vänder sig till dig som arbetar professionellt inom något av konstområdena bild, form, dans, film musik eller teater. Anmälan till konstkonsulent armin.scholler@gotlandsmuseum.se senast 19/10.

Varmt välkommen!