Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotland visar vägen: Viktiga samtal med barn

Publicerad 2018-09-24 15:56
Hur gör jag om jag skäms för mina föräldrar? Kan jag få mamma att sluta ta droger?
Barn till personer med missbruksproblem har många tankar. Gotlands modell för samtal fångar dem.

Under förra veckan stod Region Gotland värd för en stor konferens om Cannabis. Drygt 140 deltagare från olika delar av Sverige var på besök.

Åsa Fagerlund, samordnare på alkohol- och drogrådgivningen, var en av dem som arrangerade konferensen. Hon pustar ut efter bråda dagar men konstaterar också att Gotland hade mycket att visa upp.

­­– Vi fick positiv uppskattning för vårt arbete med barnsamtal och vårt familjeperspektiv som genomsyrar arbetet både på MiniMaria och alkohol- och drogrådgivningen. Många deltagare var också imponerade över Region Gotlands välfungerande verksamheter för familjer med beroende, säger Åsa Fagerlund.

Tillsammans med behandlaren Marie Sjöberg presenterade hon ett sätt att samtala med barn. Erfarenhet visar att det är viktigt att nå fram med information till de barn som lever i en familj med missbruk. Bra information kan fungera som en slags skyddsfaktor. På Gotland har alkohol- och drogrådgivningen utvecklat en speciell samtalsform för det här.

– Barnen behöver inte säga så mycket i början. Men det är en chans för dem att ta emot information och att lyftas från ansvar, säger Åsa Fagerlund.

Det är inte barnet som ska få mamma eller pappa drogfri även om många barn känner så. En del barn skäms också för sina föräldrar.

– Skam växer när den stängs in, får man prata med andra lättar trycket, säger Marie Sjöberg.