Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Annika Nyström Karlsson, projektledare för Tillgängliga lärmiljöer

Satsning på tillgängliga lärmiljöer fortsätter

Publicerad 2018-09-25 08:00
Våren 2017 tog utbildnings- och arbetslivsförvaltningen initiativ till ett arbete om tillgänglig förskola och skola i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Nu genomförs den fjärde omgången av ”En tillgänglig utbildning, så gör vi det möjligt”.

Ungefär 170 medarbetare inom förskola, grundskola, särskola och gymnasium har redan fått lära sig hur man tillgänglighetsvärderar sin verksamhet – det vill säga tar reda på hur väl lärmiljön fungerar för barn, elever och studerande med eller utan funktionsnedsättning.

Under tisdagen genomförs en upptaktsdag inför höstens utbildning där 80 deltagare i form av rektorer, förskolechefer, specialpedagoger, elevhälsopersonal och övriga nyckelfunktioner. Då presenterar Peter Westerdahl och Marie Fogelberg vid SPSM värderingsverktyget och ett lärmaterial kallat Date. Deltagarna får även färska exempel från hur tillgänglighetsarbetet bedrivs i förskola och skola på Gotland, efter de utbildningsinsatser som gjorts.

- De nyckelpersoner som gått utbildningen jobbar redan i sina verksamheter med att implementera det arbetssätt som man lärt sig och de utbildar sina kollegor i att göra förbättringar utifrån de genomförda värderingarna. Det syns redan nu att tankevändor sker, säger Annika Nyström Karlsson, som är projektledare för Tillgängliga lärmiljöer.

Den fjärde utbildningsomgången som startar den 5 november omfattar även enskilda/fristående förskolor och skolor samt kommunala vuxenutbildningen och Gotlands folkhögskola. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen planerar redan nu för en fortsatt satsning nästa år med fokus på hur barns och elevers egna röster ska kunna användas i förbättringsarbetet och hur förvaltningen ska utveckla sitt arbete för att matcha förskolor och skolor i arbetet.

- Det behövs en väl fungerande infrastruktur i hela regionen för att ytterligare förstärka arbetet, säger Annika Nyström Karlsson.
 

Läs mer om projektet

Läs om projektet på Specialpedagogiska skolmyndighetens sida