Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ny satsning: Ambassadörer sökes

Publicerad 2018-09-21 08:44
Socialförvaltningen söker nya medarbetare med nytt grepp.

Socialförvaltningen inom Region Gotland står inför en stor rekryteringsutmaning de kommande åren. Bara till sommarperioden behövs cirka 500 vikarier till hemtjänsten, till särskilda boenden och till omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Men det finns också ett växande behov av personal året runt.

Och vilka är bättre på att locka nya medarbetare än de som redan jobbar inom omsorgen runt om på Gotland? Därför söker vi nu ambassadörer.

– Styrkan i våra medarbetares engagemang är stor, så vi vill lyfta fram dem mer. Därför ger vi all omvårdnadspersonal möjligheten att söka en plats som ambassadör, säger Beatrize Olsson, projektledare för marknadsföringskampanjen.

Tanken är att den som blir ambassadör ska synas bland annat i filmer på sociala medier och delta i mässor och event.

– Vi hoppas på många sökande, säger Beatrize Olsson.

Vill du veta mer om kampanjen eller har du kanske tips på någon som borde vara med?

Mejla till: beatrize.olsson@gotland.se