Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Beroendet av hyrpersonal minskar och god tillgänglighet till vård

Publicerad 2018-09-19 13:00
Det framgår av delårsrapport 2 som hälso- och sjukvårdsnämnden godkände under dagens sammanträde idag den 19 september. Nämnden behandlade också frågan om sprututbytesprogram som ska starta i november.
Delårsrapport 2: Beroendet av hyrpersonal minskar och god tillgänglighet till vård
Arbetet med oberoende av inhyrd personal ger effekter. Översyn av schemafrågor inom akuten har bidragit till att akutmottagningen inte är beroende av inhyrd personal. Fortsatt fokus med arbetet av oberoende av hyrpersonal fortsätter inom hela förvaltningen.
 
Tillgängligheten till vården är fortsatt god inom flertalet områden och en stor andel av patienterna upplever att de får ett gott bemötande. För de olika dimensionerna i enkätundersökningar uppger kvinnorna en något mer positiv upplevelse av den vård de har fått än männen, men skillnaderna är dock små.
 
Periodens ekonomiska resultat är -22,1 miljoner. Helårsprognosen är -35 miljoner.
 
- Det är glädjande att gotlänningarna erbjuds en god vård med hög kvalitet. Utvecklingen med minskat behov av hyrpersonal är mycket positivt även om mycket arbete återstår, säger nämndordförande Stefaan De Maecker (MP).
 
Region Gotland startar sprututbytesverksamhet i november
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har tillsammans med Socialnämnden beslutat att införa sprutbytesverksamhet på Gotland med start den 15 november. Regionen kommer att erbjuda sprutmissbrukare på Gotland att byta ut sina gamla sprutor mot nya rena sprutor. 
 
- Vi gör det här för att minska smittspridningen bland missbrukarna. En kartläggning visar att det troligen finns ett tiotal personer på Gotland som regelbundet injicerar droger och totalt 60 personer som injicerat droger de senaste fem åren. När de delar sprutor med varandra delar de också smittsamma sjukdomar med varandra, säger Stefaan De Maecker (MP), ordförande i HSN. 
 
Förslag till fullmäktige: Avgiftsbefria inneliggande psykiatrisk tvångsvård 
HSN föreslår fullmäktige att avgiftsbefria inneliggande psykiatrisk vård som ges enligt Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV) eller Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Cirka en tredjedel av landstingen har avgiftsbefriat den slutna tvångsvården. Sedan tidigare är den öppna tvångsvården avgiftsbefriad.
- Det känns angeläget att tvångsvård inom psykiatrin blir avgiftsfri också för den inneliggande patienten som mot sin vilja måste få vård, säger Stefaan De Maecker (MP), nämndordförande.
En avgiftsbefrielse beslutad av Region Gotland kommer inte att gälla de gotländska patienter som vårdas utanför regionen. 
 
Ny vårdgivare för njursjukvården
Den 1 september började avtalet för en ny vårdgivare på Gotland, B Braun, som nu har vårdgivaransvaret för all njursjukvård inklusive dialys på Gotland.
Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 24 september 2018
Ansvarig för sidan: Magne Hovland

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?