Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Jan Wahlén, verksamhets- och IT-utvecklare vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, till lika samordnare för programmet vid Skolutveckling 2018

800 lärare kompetensutvecklas för att möta digitaliseringsutmaningar i skolan

Publicerad 2018-09-17 15:31
Den 20 september genomför Region Gotland årets stora kompetensutvecklingsdag för 800 lärare och trettiotalet skolledare inom grundskolan, gymnasiet och särskolan kallad ”Skolutveckling Gotland 2018”.

Under dagen erbjuds föreläsningar och workshops med namnkunniga inom digitalisering kopplat till undervisning. Bland andra Sara Mörtsell som föreläser om Wikipedia i skolan, Patricia Diaz som pratar om hur man kan öka elevaktiviteten i klassrummet med hjälp av digitala verktyg samt Kristina Alexandersson som föreläser om att digital kompetens handlar om mer än bara programmering.

Även våra skickliga gotländska pedagoger delar med sig av sina kunskaper under dagen. Bland andra Linus Sällström som är IT-pedagog och lärare i mediaämnen/naturkunskap på Wisbygymnasiet lär ut om hur man gör en podcast och videopresentationer med greenscreen för lärare på högstadiet och gymnasiet samt Anna Kahlbom, pedagog på Fenomenalen och universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på Campus Gotland, som håller i en workshop under rubriken: ”Programmera Lego WeDo”.

- Det här är den enskilt största och viktigaste kompetensutvecklingssatsning vi gör under innevarande läsåret. Digitaliseringen handlar inte bara om en förändring av skolan, utan vi ska se till att skolan utvecklas och förbättras för dem vi finns till för: eleverna, säger Jan Wahlén, verksamhets- och IT-utvecklare vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, som är samordnare för programmet.

Hela programmet återfinns på www.pedagoggotland.se/skolgo

Bakgrunden till kompetensutvecklingsdagen är regeringens nationella strategi för skolans digitalisering och skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Läs mer om digitaliseringen av skolan på: www.gotland.se/digitaliseringforskolaskola