Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Region Gotland föreläser under konferensen

Stor konferens om cannabis på Gotland

Publicerad 2018-09-17 08:39
Det nationella cannabisnätverket samlas för en stor konferens i Visby den 20-21 september. Då presenteras också en egen Gotlandsmodell.

Användningen av cannabis ökar både i Sverige och på Gotland.

- Det finns stor tillgång till cannabis på Gotland. På MiniMaria, som möter ungdomar och unga vuxna, är cannabis den i särklass vanligaste orsaken till att man söker till mottagningen. Man kan också se att det gått ner i åldrarna, säger Eva Lindvall, samordnare på MiniMaria och en av de ansvariga för konferensen.

Det är inte bara den som röker cannabis som påverkas utan även anhöriga.
Därför har konferensen i år fokus på föräldrar och barn till cannabisrökare. Bland annat kommer en Gotlandsmodell för samtal med barn till personer med beroende att presenteras.

- Att vi får chansen att ha konferensen på Gotland ger oss möjlighet att berätta mer om våra viktiga verksamheter och vi får även chans att visa upp Region Gotland som arbetsgivare, säger Eva Lindvall.