Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lantbruksstöd, husbilsställplatser och vattensituationen

Publicerad 2018-08-30 08:02
Vid tekniska nämndens möte onsdagen den 29 augusti beslutade nämnden om en ny, låg hamntaxa för halm, hö och ensilage. Detta för att underlätta för lantbruket när man tar hit foder för djuren.

Dessutom gav nämnden ett uppdrag till teknikförvaltningen att titta på om man kan underlätta för exempelvis hamnföreningar att ordna ställplatser till husbilar så att hamnföreningar och andra även ska kunna ta betalt för detta.

En viktig fråga som diskuterades av tekniska nämnden idag var vattensituationen. Det är fortfarande ett allvarligt läge! Se kortfilmen om nämndens möte.