Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild inifrån en av Visbys ruiner

Världsarvsdagen – ett evenemang som uppmuntrar till att söka sin egen historia

Publicerad 2018-08-28 13:57
Världsarvsdagen för barn och ungdomar på Gotland är ett årligt återkommande evenemang som syftar till att uppmuntra gotländska elever att söka sin egen historia. Världsarvsstaden Visbys historia och arkitektur står i centrum för alla de aktiviteter som genomförs.

Vi erbjuder under augusti och september skolklasser i grundskolan och på gymnasiet en avgiftsfri exklusiv ringmursvandring i Gotlands Museums regi.

Vidare kan lärare som vanligt anmäla sina klasser till frågesporten Världsarvskampen i Radio Gotland, skriv- och fototävlingar och Ringmuren Runt onsdagen den 3 oktober.

Årets avslutning och prisutdelning äger rum i samband med invigningen av Visbydagen lördagen den 6 oktober.