Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utvecklingsbolag köper hamnen i Burgsvik

Publicerad 2018-08-28 09:18
Region Gotland och Burgsvikens Utveckling AB har enats om villkoren för en försäljning av Burgsviks hamn.

De företag och föreningar som har verksamhet i eller i direkt anslutning till Burgsviks hamn köper nu hamnen genom det gemensamma utvecklingsbolaget Burgsvikens Utveckling AB. I ett tidigare anbudsförslag beskriver bolaget bland annat framtida planer på ett marint centrum dit Forum Östersjön ska flytta från de nuvarande lokalerna i Vamlingbo. Även Gotlands Kalkstensfabrik ska ingå i det marina centret.

– Det känns väldigt bra att hamnen i Burgsvik nu blir lokalt ägd av en aktör med många spännande idéer och planer som kan bli ett lyft både för hamnen och för hela samhället, säger regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin.

Under 2014 utlyste Region Gotland en markanvisningstävling för utvecklingen av Burgsviks hamn. Vid anbudstidens utgång hade endast ett förslag inkommit, inlämnat av Burgsvikens Utveckling AB.

– Vi är mycket glada att vi nu kommit i mål med köpet av Burgsviks hamn. Vi har haft en konstruktiv dialog med regionen och kommer nu att gå vidare med våra utvecklingsplaner, säger Burgsvikens Utveckling AB:s ordförande Håkan Ahlsten.

Försäljningen förutsätter att regionstyrelsen godkänner försäljningen vid sitt möte på torsdag, den 30 augusti.