Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förändringar på webben för tydlighet och bättre sökbarhet

Publicerad 2018-08-27 12:58
Den 29 augusti görs en förändring på Region Gotlands hemsida som ska leda till att e-tjänster, formulär och blanketter finns samlade på ett mer överskådligt sätt.

Sidan som heter ”självservice” på gotland.se  (https://www.gotland.se/medborgarservice ) kommer att stängas ned den 29 augusti.

I fortsättningen när man klickar på ”självservice” kommer man istället att bli länkad till regionens nya e-tjänsteportal ( https://etjanst.gotland.se/oversikt ) där alla e-tjänster, formulär och blanketter som tidigare fanns under ”självservice” finns samlade på ett mer överskådligt sätt.

- Vi hoppas och tror att förändringen gör våra tjänster mer överskådliga och att det också blir en bättre sökbarhet genom detta, säger Erik Nilsson, verksamhetsutvecklare på regionstyrelseförvaltningen.