Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vill du vara med i vår referensgrupp kring tillgängliga lärmiljöer?

Publicerad 2018-08-24 16:06
Nu söker vi söker dig som har egen erfarenhet av hinder i skolmiljön och är intresserad av att vara med i en referensgrupp kopplad till Region Gotlands pågående arbete med tillgängliga lärmiljöer.

Vi söker totalt cirka tio personer och tanken är att deltagare ska dela med dig av sina egna erfarenheter och kunskaper samt lämna synpunkter och förslag. Referensgruppen har ingen beslutande funktion.

Tre möten kommer att genomföras under perioden september 2018 till mars 2019.

Vi söker dig som

  • Har egen funktionsnedsättning som har påverkat din skolgång. Din erfarenhet ska inte vara äldre än tio år tillbaka i tiden
  • Är förälder till barn/elev med funktionsnedsättning i förskola, grundsärskola, grundskola, gymnasiesärskola eller gymnasium
  • Är medlem i en funktionshindersorganisation, är intresserad av skolfrågor och vill vara med och påverka arbetet med tillgängliga lärmiljöer

Anmälan skickas till projektledaren via e-post: annika.nystrom-karlsson@gotland.se

Dela gärna denna inbjudan till andra nätverk med kopplingar till funktionshindersområdet.

Mer om projektet: www.gotland.se/tillgangligalarmiljoer