Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dricksvattenhämtställen södra Gotland

Region Gotland har ett antal hämtställen där det går att hämta dricksvatten till djur eller människor.

För att hämta vatten behövs någon form av vagn och dragfordon, och du måste själv hämta vattnet. Vattnet faktureras i efterhand.

Dricksvattenhämtställen finns i Klintehamn, Silte, Havdhem, Fardhem, Garda och Katthammarsvik, Stånga och Burgsvik. Mer exakt var hämtställena finns kan du se på den webbplats som du får tillgång till som kund.

För att få nyckel till en vattenkiosk ska du kontakta Vatten Söder på 0498-204769 eller vattenenheten.soder@gotland.se.

Mer information kan fås av teknikförvaltningens kundtjänst, kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se eller 0498-269000 (välj 2).