Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Telefonnummer har bytt plats på röstkorten

Publicerad 2018-08-22 11:22
Valmyndigheten har tryckt 7,8 miljoner röstkort och de ska ha nått de röstberättigade i hela Sverige. På alla röstkort har tyvärr telefonnumren till kommunen och respektive länsstyrelsen bytt plats. Inget annat har inträffat och röstkorten går att använda som vanligt vid röstning.

Telefonnumren i sig är korrekta men står alltså på fel plats. Bytet av plats för telefonnumren påverkar inte röstkortets funktion.

Har du frågor till Region Gotlands valkansli, så är numret 0498-268127.