Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Varning för åska

Publicerad 2018-08-10 08:15
SMHI har gått ut med en vädervarning för Gotland. Den gäller klass 1, kraftig åska.