Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vädjan; spara på vårt vatten!

Publicerad 2018-08-09 14:12
Just nu förbrukas det - speciellt i Visby - mer vatten än normalt. Det råder bevattningsförbud över hela ön, och vi har dåligt med både grundvatten och ytvatten som ju blir allas vårt dricksvatten.

Därför, spara så mycket vatten du kan på olika sätt. Tack för att du hjälper till!