Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vad är nytt i busstidtabellen?

Publicerad 2018-08-09 11:42
Den nya ordinarie tidtabellen för kollektivtrafiken gäller från och med 20 augusti 2018 till och med 11 juni 2019, och innehåller en del förändringar.

Stadstrafik

Linje 2

Två nya turer på förmiddagen:

  • Östercentrum 10.10 – 10.25 Sömmerskan
  • Sömmerskan 10.25 – 10.40 Östercentrum

Därutöver har tiderna på eftermiddagsturerna anpassats lite.

Linje 5

Ny kvällstur måndagar till fredagar på linje 5A:

  • Lasarettet 20.35 – Signalgatan – Sömmerskan – 21.20 Östercentrum och vid behov vidare till Lasarettet (ankomst 21.30).

Linje 6

Hållplatsen Almedalen betjänas igen.

Landsbygdstrafik

Linje 11

Två nya turer mellan Roma och Visby ger ytterligare resmöjligheter på vardagsmorgnarna:

  • Visby busstation 07.55 – 08.15 Roma
  • Roma 08.20 – 08.45 Visby busstation

Turerna fanns tidigare på skollinjen 14, men går nu varje vardag.

Linje 14

Linje 14 är indragen som särskild linje.

Morgonturerna är flyttade till linje 11, eftermiddagsturerna går som förstärkningsturer i skoltrafiken och finns därmed inte längre i tidtabellen.

Klockan 14.35 går en vanlig tur på linje 11 från Visby busstation, från Roma åker man med linje 11 som avgår klockan 14.52.

Linje 20

Tur 7 går 20 min tidigare (alltså klockan 07.20 från Kronhagsvägen) för att underlätta arbetspendling till Cementa, där ankomsttiden nu blir 08.00.

Den första helgturen från Fårösund avgår en timme tidigare (klockan 08.50), ankomsttiden i Visby är nu klockan10.15. Bussen återvänder från Visby klockan 10.30. Det underlättar för de som ska handla i staden och ger möjlighet att byta till/från linjerna 10 och 11. Som följd har också tiderna på de övriga helgturerna anpassats.

Linje 41

Hållplatsen Katthammarsvik betjänas igen.

Tiderna på helgturerna har anpassats lite och den andra helgturen från Katthammarsvik går nu även via Gammelgarn.

Linje 61

Eftermiddagsturen från Kappelshamn går 10 minuter tidigare (klockan 14.35) för att säkerställa anslutningen till färjan mot Nynäshamn. Det innebär att tur 4 även avgår 10 minuter tidigare (klockan 13.45 från Visby busstation).