Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vattenläcka och hög förbrukning

Publicerad 2018-08-08 10:46
För tillfället har vi en större vattenläcka i det kommunala ledningsnätet Klintehamn, vilket gör att det är störningar i vattenförsörjningen där. Arbete med detta pågår.

Samtidigt är det onormalt hög vattenförbrukning i Visby.
Region Gotland vill påminna om att det råder bevattningsförbud. Alla måste vara med och spara på vårt dricksvatten.