Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Många söker vård

Publicerad 2018-08-08 09:22
Behovet av vård är stort även denna vecka, med många som söker på vårdcentralerna för infektionssymtom och många som behöver läggas in på Visby lasarett. Vårdplatsläget är för närvarande ansträngt och sjukvårdsledningen har gått upp i stabsläge.

Primärvården
- Det är fortsatt stor efterfrågan på akuttider i primärvården, säger Carina Söderström, tillförordnad verksamhetschef i primärvården. Många är tillfälligt på Gotland och det man söker för är vanligen infektionssymtom, säger hon.

Lasarettet
- På grund av ett mycket ansträngt vårdplatsläge gick vi från måndag eftermiddag till idag klockan 15.45 upp i stabsläge, säger Veronica Snoder, ställföreträdande sjukvårdschef. Det är många svårt sjuka patienter -
både gotlänningar och personer hemmahörande på annan ort – som behöver läggas in. Dessutom är vård på sjukhus del av en större omvårdnadsprocess. Många olika insatser ska samordnas i det boende som våra patienter skrivs ut till. Just nu har vi öppnat upp extra vårdplatser för att möta behovet och jobbar för att samordna och se över våra flöden, säger hon.

Parkeringen vid Visby lasarett – till dem som behöver den i första hand
Alla som besöker medeltidsveckan uppmanas respektera patienters och anhörigas behov av
parkeringsplatser vid lasarettet, genom att välja andra alternativ för transport och parkering.

Kontakta 1177 först
På 1177.se finns råd om egenvård och tillgång till e-tjänster. Vid behov av eller frågor om vård, ring 1177
sjukvårdsrådgivningen, som alltid har sina telefoner öppna. Sjuksköterskorna där kan bedöma vårdbehovet och hänvisa till rätt instans när så behövs. Vid allvarliga tillstånd eller olycksfall ska man ringa 112.

Så funkar vården i sommar
Turistmottagningen på vårdcentralen Wisby Söder har öppet sista veckan nu, fredag i vecka 32 08.15-19.00.
Vårdcentralerna i Hemse, Visby och Slite samt filialen i Klintehamn är öppna som vanligt. Under sommaren prioriterar hälso- och sjukvården i huvudsak akut vård och utredning och behandling av
tumörsjukdomar.