Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rapport om sommarens vård: 1177 snabb väg till vård

Publicerad 2018-08-01 14:50
Trots den ihållande värmen är antalet personer som söker vård normalt för säsongen, men det är en belastning för alla att vistas i lokaler med hög temperatur och hög luftfuktighet.

Fler kan utnyttja 1177 Vårdguidens informationssidor och e-tjänster, till exempel för att förnya recept. Turistmottagningen har långa öppettider och 1177 Sjukvårdsrådgivningen svarar på telefon dygnet runt.

 

Recept som behöver förnyas
- Det är stor  efterfrågan på telefonrecept så här års, säger Nicme Ilia, enhetschef på vårdcentralen Wisby Söder. Det kan vara mediciner som har tagit slut eller som man har åkt ifrån. Personer som vistas tillfälligt på Gotland rekommenderas vända sig till sin ordinarie vårdcentral, förslagsvis via 1177 Vårdguiden e-tjänster, säger hon.

 

Operationer kan behöva skjutas upp
- På grund av det rådande vädret är luftfuktigheten mycket hög. Det skapar bland annat problem på operation, där vi måste försäkra oss om att sterilförpackat material inte fuktskadas, säger Veronica Snoder, ställföreträdande sjukvårdschef. Värmen och den höga luftfuktigheten är också ett arbetsmiljöproblem som blir extra påtagligt på operation, där man behöver klä sig sterilt. Det kan bli nödvändigt att skjuta upp vissa planerade operationer av patientsäkerhetsskäl, men akuta operationer påverkas inte, säger hon.

 

Parkeringen vid Visby lasarett är i första hand till för dem som ska till lasarettet. Alla som besöker medeltidsveckan uppmanas respektera patienters och anhörigas behov av parkeringsplatser vid lasarettet, genom att välja andra alternativ för transport och parkering.

 

Kontakta 1177 först
På 1177.se finns råd om egenvård och tillgång till e-tjänster. Vid behov av eller frågor om vård, ring 1177  sjukvårdsrådgivningen, som alltid har sina telefoner öppna. Sjuksköterskorna där kan bedöma vårdbehovet och hänvisa till rätt instans när så behövs. Vid allvarliga tillstånd eller olycksfall ska man ringa 112.

 

Så funkar vården i sommar
Turistmottagningen på vårdcentralen Wisby Söder har öppet måndag-fredag klockan 08.15-19.00.  Vårdcentralerna i Hemse, Visby och Slite samt filialen i Klintehamn är öppna som vanligt.

 

Under sommaren prioriterar hälso- och sjukvården i huvudsak akut vård och utredning och behandling av tumörsjukdomar.