Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på brandbil.

Räddningspersonal kallas via signalsystemet ”Hesa Fredrik”

Publicerad 2018-07-25 13:04
För att snabbt kunna samla alla tillgängliga resurser vid en eventuell brand i skog och mark kommer Räddningstjänsten på Gotland använda signalsystemet ”Hesa Fredrik”. Signalen är pulserande till skillnad mot Viktigt meddelande till Allmänheten (VMA) som är en lång signal.

- Utifrån den redan höga brandrisken och det varma vädret som väntas vill vi vid varje tillfälle nå även vår lediga brandpersonal vid brand i skog och mark, säger Dick Svennefeldt, räddningschef i Region Gotland.

Sedan den 23 juli kl 15.00 rådet det totalt eldningsförbud på hela Gotland. Det innebär bl.a. att det är förbjudet nyttja alla typer av grillar, trangiakök och liknande. Detta beslut gäller alla platser, inklusive egen tomt. Läs mer via länken nedan.