Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
På 1177 Vårdguiden får du råd om vård dygnet runt, året runt

Högt tryck på akuten – 1177 Vårdguiden rätt väg in

Publicerad 2018-07-25 07:28
Just nu söker många till akutmottagningen på Visby lasarett. Det är också högt tryck på öns vårdcentraler. Allmänheten uppmanas att först kontakta Sjukvårdsrådgivningen 1177, om man är i behov av vård. På 1177.se finns råd om vård dygnet runt, året runt.

Ansträngt vårdplatsläge på lasarettet
- Under helgen och inledningen av den här veckan har det varit svårt att bemanna upp så många vårdplatser på Visby lasarett som behövts på grund av många svårt sjuka patienter i behov av slutenvård, säger Veronica Snoder, verksamhetschef inom internmedicin och ställföreträdande sjukvårdschef. Det har också varit svårt att skriva ut färdigbehandlade patienter som inte kunnat återvända direkt till sina hem, vilket har bidragit till ansträngt vårdplatsläge på lasarettet, säger hon.

Överbokade kalendrar i primärvården
- Trycket på vårdcentralerna har ökat, säger Nicme Ilia, enhetschef på vårdcentralen Wisby Söder. Vi har bemannat upp med läkar- och sköterskeresurser för att möta upp behovet. Drop-in mottagningarna är välbesökta och vi har tagit emot fler patienter än vi egentligen planerat för. Kalendrarna är överbokade, säger hon. På telefon har det vissa dagar varit sämre tillgänglighet beroende på sjukdom och introduktion av vikarier. Men i det stora hela anser vi ändå att vi har läget under kontroll och att våra patienter får den vård de behöver och har rätt till, säger Nicme Ilia.   

Kontakta 1177 först
På 1177.se finns råd om egenvård. Man kan själv utföra e-tjänster såsom bokning eller avbokning av tid, beställning av klamydiaprov samt förnyelse av recept eller intyg. Om man behöver få vård bör man först ta kontakt med  sjukvårdsrådgivningen1177, som alltid har sina telefoner öppna. Sjuksköterskorna där kan bedöma vårdbehovet och hänvisa till rätt instans när så behövs. Vid allvarliga tillstånd eller olycksfall ska man ringa 112.

Så funkar vården i sommar
Vårdcentralerna i Hemse, Visby och Slite, filialen i Klintehamn är öppna som vanligt. Dessutom erbjuder turistmottagningen på vårdcentralen Wisby Söder kvällsmottagning måndag-fredag klockan 08.15- 19.00.    

Under sommaren prioriterar hälso- och sjukvården i huvudsak akut vård och utredning och behandling av tumörsjukdomar.