Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild från daglig styrning på Visby lasarett.

Rapport om sommarens vård

Publicerad 2018-07-20 07:35
Patienttillströmningen är fortsatt hög till vårdcentralerna men har blivit mer normal för säsongen på akutmottagningen och i slutenvården. Värmeböljan har så här långt inte påverkat inflödet till sjukvården.

På vårdcentralerna är det högt tryck och efterfrågan på framförallt akuttider. Många av de sökande är turister och det man söker för är vanligen infektionssymtom.

- Vi kan inte se någon direkt konsekvens av det varma vädret bland besöksorsakerna, säger Nicme Ilia, enhetschef på vårdcentralen Wisby Söder.
 
På akutmottagningen ser man för närvarande inte heller några specifika orsaker som kan hänföras till det varma vädret. Vårdplatsläget är under kontroll. Varje vardag, året runt, samlas alla enhetschefer på Visby lasarett till ett kort möte, ”daglig styrning”, för att gå igenom läget (på bilden ovan).

- Mötet ger en överblick av hur beläggningen på sjukhuset ser ut, antal patienter som är på väg att skrivas in och ut och vilka resurser som finns, säger Ann-Charlotte Loréhn, resursområdeschef slutenvård och tjänstgörande sjukvårdschef .  

Så funkar vården i sommar
Vårdcentralerna i Hemse, Visby och Slite, filialen i Klintehamn är öppna som vanligt. Dessutom utökar turistmottagningen på vårdcentralen Wisby Söder tillgängligheten med kvällsmottagning till och med vecka 32, måndag-fredag klockan 08.15- 19.00.    

- Under sommaren prioriterar hälso- och sjukvården i huvudsak akut vård och utredning och behandling av tumörsjukdomar, säger Ann-Charlotte Loréhn.

1177 Vårdguiden rätt väg till vård i sommar
På 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se/gotland finns fakta och råd om sjukdomar och besvär. Man kan också få sjukvårdsrådgivning dygnet runt på telefon 1177. Där svarar erfarna sjuksköterskor på frågor och kan ge råd om man behöver uppsöka hälsocentral eller akutmottagning. Om det är fara för liv eller om det behövs en ambulans ska man ringa larmnumret 112.