Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läslov

 

Biblioteken på Gotland genomför läslovsaktiviteter i samarbete med Länsbiblioteket 

Inför läslovet 2021 samarbetar folkbiblioteken och länsbiblioteket kring aktiviteter för barn. Under 2020 låg fokus på digitala aktiviteter som uppdrag via sociala medier och take away-pysselpåsar.

Länsbiblioteket och biblioteken på Gotland sökte och beviljades medel från Kulturrådet för höstlovssatsningarna LÄSkigtLOV 2017 och Magiskt lov 2018.