Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hållplats Almedalen på linje 6 avstängd under sommaren

Publicerad 2018-07-06 15:40
Fram till vecka 33 är området kring Almedalen i Visby ett gångfartsområde. Därför betjänas inte hållplatsen vid Almedalen.

Linje 6 kommer under perioden endast att gå mellan Visby busstation och hamnterminalen. 

Från och med vecka 34 kommer bussarna åter betjäna även hållplats Almedalen.