Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionen anmäler skadegörelse mot flaggor

Publicerad 2018-07-05 16:30
Region Gotland har polisanmält skadegörelse mot de regnbågsflaggor som vajat på ringmurens torn.

Någon gång under natten till i dag tog någon ner två av de regnbågsflaggor som hissats på tre av tornen i ringmuren. En av flaggorna har återfunnits, den andra saknas ännu. Upphängningsanordningen till den ena flaggstången är också skadad.

Nu på eftermiddagen har Region Gotland polisanmält händelsen. Nya flaggor ska komma på plats så snart det är möjligt.