Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionen satsar för att behålla fiberförsprång

Publicerad 2018-07-04 13:57
Gotland är Sveriges mest fiberanslutna landsbygdslän och nu är det dags att gå från ord till handling för att uppnå den regionala digitala agendan.

Samarbetsavtalen mellan Region Gotland och Telia Company respektive IP Only Networks AB har nu undertecknats under festliga former i anslutning till Almedalsveckan.

Gotland är en fiberpionjär i Sverige vilket Post- & telestyrelsens (PTS) senaste bredbandskartläggning, publicerad 2018, tydligt visar. Region Gotland är nummer ett vad gäller fiberanslutna hushåll på landsbygd, och tvåa totalt (efter Stockholm), bland samtliga län och regioner i Sverige. En delförklaring är att på Gotland har marknadsaktörerna valt att samverka för en positiv utveckling på ön.

Nu är det dags för nästa steg - digitalisering där vi tillsammans med Telia och IP Only ska arbeta för att bibehålla Gotlands digitala tätposition i Sverige genom att utveckla och tillhandahålla samhällstjänster med hög kvalité för näringsliv, boende, akademi och offentlighet i enlighet med målen i Gotlands regionala digitala agenda.

– Digitaliseringen är avgörande för att vi ska kunna erbjuda en hållbar samhällsutveckling till alla på hela ön, säger Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande.

 

Kort om innehållet:

IP Only lyfter bland annat fram:

 • fortsatt fiberutbyggnad för en robust infrastruktur
 • konceptet Smart Fiberö avser att få ut det mesta möjliga av vad en digitalisering kan innebära för näringsliv, boende, akademi och ska verka för innovation av samhällstjänster samt stötta utvecklingen av privata företag, organisationer och akademi, som vill driva utvecklingen framåt
 • wifi-utbyggnad till viktiga delar i kommunen, inte minst där vi har många turister
 • välfärdsnätsatsning där IP-Only etablerar ett dedikerat nät där tjänsteleverantörer av e-hälsotjänster kan nå medborgarna, öppet för alla typer av tjänsteleverantörer
 • Smart IoT-sensornät  (Sakernas Internet) där IP-Only möjliggör en mer energieffektiv kommunikationsteknik för det nya uppkopplade samhället.

Telia lyfter bland annat fram:

 • Smartare kollektivtrafik och förbättrad digital upplevelse för passagerarna
 • Ökad livskvalitet och trygghet för patienter – med e-hälsotjänster för vård på distans och egenvård
 • Effektivare arbetssätt inom offentliga verksamheter; med koncept som digital medarbetare
 • Effektivare underhåll genom uppkopplade fastigheter.
 • Smartare stadsplanering och turistnäring – med hjälp av anonymiserad och aggregerad data om faktiska rörelsemönster i samhället.  
 • Minska det digitala utanförskapet med IT-utbildning för till exempel äldre och genom att erbjuda välfärdsbredband (som innebär att medborgarna har tillgång till trygghetstjänster och samhällstjänster oavsett vad de har för typ av bredbandsabonnemang).