Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Arbetsdomstolen: ”Det var rätt att avskeda”

Publicerad 2018-07-04 12:11
Att bryta mot patientsekretessen och agera på ett sätt som kan vara till skada för patienter, är skäl för avskedande. Det slår Arbetsdomstolen fast och därmed ändras tingsrättens dom.

Hösten 2016 avskedade Region Gotland en medarbetare, då denne ansågs ha brutit mot patientsekretessen och i samband med detta agerat på ett sätt som också var till skada för patienter. Medarbetaren väckte talan vid tingsrätten mot Region Gotland och i augusti 2017 kom tingsrättens dom. Region Gotland hade rätt att skilja medarbetaren från sin anställning, däremot ansågs agerandet inte vara så grovt att det motiverade avskedande, utan endast uppsägning på grund av personliga skäl. Regionen överklagade domen till Arbetsdomstolen, som nu går på Region Gotlands linje.

- Patientsekretessen är en grundprincip i professionen tillsammans med värderingarna om att alltid göra allt för att bota, lindra och trösta samt aldrig agera för att skada. Som patient ska man kunna lita på sjukvården, att man får den behandling man är där för och att ingen information kommer att vändas emot en, säger Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör vid Region Gotland. Det är bra att Arbetsdomstolen fastställer att detta är ett agerande som är oförenligt med en anställning som legitimerad yrkesutövare inom den allmänna hälso- och sjukvården, säger hon.

Juridiskt ombud för Region Gotland är Erik Danhard och Lovisa Levin, Hamilton Advokatbyrå.

Vill du veta mer kontakta
Maria Dalemar
hälso- och sjukvårdsdirektör
E-post: maria.dalemar@gotland.se
Telefon: 0498-26 91 11