Kontakt

Infoteket på Vuxenutbildningen
Tfn: 070-083 24 23
E-post: infoteket@gotland.se

Öppet måndag 10-16, tisdag 8-14
onsdag 8-16, torsdag 8-16, fredag 8-12

måndag    10-16
tisdag        8-14
onsdag      8-16
torsdag     8-16
fredag       8-12

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Infoteket

Infoteket är öppet för elever och personal inom Vuxenutbildningen Gotland. 

Här kan du

  • låna och läsa böcker
  • söka i databaser och på Internet
  • läsa tidningar och tidskrifter 
  • arbeta vid någon av våra studieplatser
  • låna en dator och använda på plats

Mer information om infoteket