Kontakt

Infoteket på Vuxenutbildningen
Tfn: 070-083 24 23
E-post: infoteket@gotland.se

Öppet måndag 10-16, tisdag 8-14
onsdag 8-16, torsdag 8-16, fredag 8-12

måndag    10-16
tisdag        8-14
onsdag      8-16
torsdag     8-16
fredag       8-12

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Infoteket

Infoteket är öppet för elever och personal inom Vuxenutbildningen Gotland även om våra lokaler för närvarande är stängda. Du kan som elev kontakta Infoteket om du har frågor eller vill låna en bok. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakta oss. 

Här kan du

  • låna och läsa böcker
  • söka i databaser och på Internet
  • läsa tidningar och tidskrifter 
  • arbeta vid någon av våra studieplatser
  • låna en dator och använda på plats

Mer information om infoteket