Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fler organisationer blir kranmärkta

Publicerad 2018-07-03 13:29
Flera organisationer väljer att låta sig kranmärkas under Almedalsveckan. En sådan är Djurens Rätt, som tycker detta är en viktig handling.

Fler och fler organisationer, myndigheter och företag låter kranmärka sig. På många seminarier med mera under Almedalsveckan bjuder man också på gott, gotländskt kranvatten.

Idag har organisationen Djurens Rätt låtit kranmärka sig av Region Gotland.

En liter kranvatten är 300 gånger bättre för miljön och kostar 250 gånger mindre jämfört med samma mängd flaskvatten. Kranvattnet är dessutom lokalproducerat, hälsosamt och hållbart, både för människor och för miljön.

Kranmärkning är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten. Både offentlig och privat sektor kan Kranmärka sin verksamhet eller ett evenemang och på så vis ta ställning för miljön. Det är enkelt – bara att välja bort flaskvatten till förmån för kranvatten.