Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Obligatorisk prao är tillbaka

Publicerad 2018-07-02 11:50
Den första juli infördes en ändring i skollagen som innebär att alla elever i år 8 och 9 i grundskolan samt elever i specialskolans år 9 och 10 ska ha praktisk arbetslivsorientering (prao) i minst tio dagar. Region Gotland, som har central praktiksamordning, är väl rustad för denna förändring.

Obligatorisk prao avskaffades 1994 och sedan dess har antalet praodagar minskat kraftigt. Hur mycket prao skolorna erbjudit har varierat från kommun till kommun, men uppemot 20 procent av Sveriges huvudmän har inte erbjudit någon prao alls.

Skiftande kvalitet på den studie- och yrkesvägledning som erbjuds 

Det var en statlig utredning (SOU 2015:97) som föreslog en lagändring efter att ha sett att alla elever inte ges samma förutsättningar att utveckla kunskaper om arbetslivet i grundskolan. Utredningen slog fast att kvaliteten i grundskolans studie- och yrkesvägledning varierar kraftigt och att elevernas kunskap om yrken och arbetslivet behöver förbättras. Genom obligatorisk prao förväntas eleverna bättre sätta sig in i olika typer av yrken och arbeten och på så sätt lättare kunna välja rätt utbildning på gymnasiet.

Gotland har utvecklat sin studie- och yrkesvägledning

Till skillnad från andra svenska kommuner har Region Gotland behållit och även utvecklat praon. Det finns just nu två praktiksamordnare (motsvarande en heltid) som jobbar med att hitta praoplatser och har kontakt med arbetsgivare runt om på Gotland. Praktiksamordnaren fördelar praoveckor och årskurser i samarbete med studie- och yrkesvägledarna på skolorna.

- På Gotland har vi valt att lägga fem dagar på våren för årskurs 8 och fem dagar på hösten för årskurs 9, säger Marianne Ekedahl, Region Gotlands praktiksamordnare.

Årskurs 8 erbjuds även vård-prao

Inom Region Gotland erbjuds även en grupp-PRAO mot vård- och omsorgsyrken till elever i årskurs 8 under fyra utvalda veckor på vårterminen, som praktiksamordnaren planerar och anordnar årligen. När platserna inte fylls erbjuds även elever på gymnasiets introduktionsprogram att delta på vård-praon.

Praoplatserna läggs in i en webbaserad plattform där eleverna kan gå in under respektive praovecka och titta på vilka platser som finns. Denna plattform kommer utvecklas framåt. Bland annat kommer man även kunna hitta studiebesöksplatser via denna.

Läs mer om praktiksamordningen här https://www.gotland.se/praktik

PRAO:n genom tiderna

1950: Pryo - praktisk yrkeslivsorientering, infördes på försök i den 9-åriga enhetsskolan fyra timmar per vecka eller fyra veckor per läsår.

1962: Pryon permanentas i grundskolan - elever i årskurs 8 pryar i tre veckor på olika arbetsplatser.

1969: Pryon ändras så att elever i årskurs 8 ska göra studiebesök. Elever i årskurs 9 får prya två veckor på en arbetsplats.

1982: Pryon blir prao - praktisk arbetslivsorientering och utökas till 6–10 veckor i årskurs 8 och 9.

1994: Obligatoriska praon avskaffas. Styrningen släpps kring omfattning.

1995: Den frivilliga praon omfattar 4,3 veckor på kommunala skolor och 3,8 på fristående skolor.

2015: Praon har reducerats till cirka två veckor på kommunala skolor och en till två veckor på fristående.

2018: obligatorisk prao omfattande tio dagar återinförs för alla elever i år 8 och 9 i grundskolan samt elever i specialskolans år 9 och 10.

Läs mer om bakgrunden till beslutet om obligatorisk prao