Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolinspektionen ser brister i värdegrundsarbetet på Högbyskolan

Publicerad 2018-06-21 14:13
Skolinspektionen gjorde i maj en riktad inspektion mot Högbyskolan i Hemse. Nu har Skolinspektionens beslut kommit. Myndigheten ser brister i förutsättningar för lärande och trygghet och förelägger därför Region Gotland att vidta åtgärder kring det förebyggande värdegrundsarbetet.

Under inspektionen den 7-9 maj genomfördes lektionsobservationer samt intervjuer med lärare och elever. Skolinspektionen bedömer i sin tillsynsrapport att det finns brister i Högbyskolans värdegrundsarbete i årskurserna 7 till 9. Myndigheten anser att det förebyggande värdegrundsarbetet inte är en del i all undervisning.

-  Det Skolinspektionen kommit fram till är inte okänt för oss, utan snarare stärker oss i vårt tänk. Vi vet att det finns elever som beter sig olämpligt mot varandra och kränker varandra med grovt språkbruk. Därför har vi inlett ett förstärkt arbete kring värdegrundsfrågor. En del handlar om att systematisera mera, så att det löper en röd tråd igenom värdegrundsarbetet i alla årskurser och klasser. En annan del är att fortbilda personalen i att förebygga, upptäcka och motarbeta kränkningar, säger grundskolechef Torsten Flemming.

Den åtgärd Skolinspektionen vill ska genomföras är att se till att ett förebyggande värdegrundsarbete integreras i undervisningen i samtliga ämnen för att eleverna ska tillägna sig de grundläggande värderingar, attityder och färdigheter som krävs för att kunna vara aktiva i samhällslivet. Särskilt fokus ska riktas mot att utbildningen ska främja elevernas förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Detta ska vara åtgärdat senast den 28 februari 2019.

- Det finns utmaningar för Högbyskolan. Men vi ser samtidigt att elevernas måluppfyllelse på Högbyskolan faktiskt ökat för tredje året i rad, vilket är frukten av arbetet med att höja kunskapsresultaten i skolan, säger Torsten Flemming.

Bakgrund

Sju anmälningar har gjorts till Skolinspektionen i år om brister vid Högbyskolan. Det har bland annat handlat om upplevelser av kränkande behandling mellan elev och elev och mellan personal och elev, upplevelse av bristande särskilt stöd till elev med behov samt kritik beträffande skolans ledning och styrning.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen rapporterar regelbundet de barn- och elevärenden som Region Gotlands har hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BeO) till barn- och utbildningsnämnden.

Läs tillsynsrapporten och beslutet

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 21 juni 2018
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?