Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gamla kulturskolan renoveras för kulturkluster

Publicerad 2018-06-20 16:23
Kulturskolans gamla lokaler renoveras för den nya hyresgästen, Gotlands Kulturrum ekonomisk förening.

När Kulturskolan flyttade till det nya Sävehuset var den ursprungliga planen att fastigheterna Ankaret 1 och 5 i Visby innerstad skulle säljas  på öppna marknaden. Sedan ett antal organisationer gått samman och uttalat ett önskemål att få hyra lokalerna för att skapa ett kulturkluster valde dock regionstyrelsen att ändra inriktning. I december 2017 skrev Region Gotland och Gotlands Kulturrum ekonomisk förening på en gemensam avsiktsförklaring. Teknikförvaltningen fick i uppdrag att ta reda på vilka investeringar som behövde göras för att lokalerna skulle bli ändamålsenliga.

I dag beslutade tekniska nämnden att be regionstyrelsen om ett tilläggsanslag på 8,5 miljoner kronor för anpassningar av de båda byggnaderna. Den största enskilda posten är ett nytt ventilationssystem för 2,7 mnkr.

– De kreativa näringarna bidrar i hög grad till Gotlands attraktionskraft. Det nya kulturklustret kan förhoppningsvis bli ett lyft både för kulturutövare och för Visby innerstad, säger regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin.

Om tekniska nämnden beviljas tilläggsanslaget kommer man att teckna ett preliminärt hyresavtal med föreningen.

Ombyggnationen förväntas ta omkring nio månader inklusive upphandling av entreprenad.