Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Filmsatsningar stärker norra Gotland

Publicerad 2018-06-18 15:06
Den satsning på film som regionfullmäktige beslutade om i dag är en satsning på tillväxt och attraktionskraft, inte minst på norra Gotland.

Regionfullmäktige har i dag fastställt en filmstrategi för Gotland 2018-2023. Dessutom beslutade man att satsa 1 mnkr för att genomföra strategin, samt ytterligare 1,5 mnkr som avsätts i Gotlands filmfond. Filmstrategin slår fast att Region Gotland filmverksamhet ska ha sin bas i Fårösund. Ett av målen i strategin är att den till 2023 ska ha lett till fler jobb på norra Gotland och till utveckling av folkhögskolan i Fårösund.

– Gotland har goda förutsättningar att locka ännu fler produktioner i framtiden. Film- och tv-produktioner på Gotland ger dubbel nytta i form av direkta arbetstillfällen men också att stärka Gotlands varumärke. Vi vet till exempel att många tyska besökare fått upp ögonen för Gotland genom den populära Maria Wern-serien, säger regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin – som också är ordförande i den regionala filmfonden i Mälardalen, Gotland och Åland.