Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så tas öns patienter om hand i sommar

Publicerad 2018-06-15 05:39
Vårdcentralerna i Hemse, Visby och Slite, filialen i Klintehamn och lasarettets akutmottagning samt sjukhusets specialistmottagningar står redo för sjuka och skadade på Gotland i sommar. Ambulans-verksamheten är förstärkt med en extra ambulans klockan 12-21.

Dessutom ökar turistmottagningen på vårdcentralen Wisby Söder med kvällsmottagning vecka 26- 27 måndag-fredag klockan 08.15-17.00 samt vecka 28- 32 måndag-fredag klockan 08.15- 19.00.

- Tack vare en tidig planering och lyckad rekrytering av flera sjuksköterskor kan vi i sommar bemanna de vårdplatser som vi planerat för. En del medarbetare har också valt att jobba under sommarperioden, säger sjukvårdschef Cathrine Malmqvist.  

Under sommaren prioriterar hälso- och sjukvården i huvudsak akut vård och utredning och behandling av tumörsjukdomar. Ett fåtal vårdcentraler har reducerad verksamhet men övriga håller öppet som vanligt. Några öppenvårdsmottagningar på lasarettet har också stängt medan de flesta har öppet men med minskad verksamhet.

– Den dagliga samordningen är viktig för att klara sommarens verksamhet då behoven kan variera från dag till dag. Det underlättar samarbetet inom och mellan sjukhus och vårdcentraler så att vårdplatserna nyttjas optimalt, säger Cathrine Malmqvist.

1177 Vårdguiden rätt väg till vård i sommar
På 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se/gotland finns fakta och råd om sjukdomar och besvär. Man kan också få sjukvårdsrådgivning dygnet runt på telefon 1177. Där svarar erfarna sjuksköterskor på frågor och kan ge råd om man behöver uppsöka hälsocentral eller akutmottagning. Om det är fara för liv eller om det behövs en ambulans ska man ringa larmnumret 112.