Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen kritisk till ansökan om miljötillstånd

Publicerad 2018-06-13 16:45
Regionstyrelsen anser att konsekvenserna av ett miljötillstånd för Tofta skjutfält inte går att överblicka. Därför föreslår regionstyrelsen att Miljöprövningsdelegationen ska avslå ansökan.

Försvarsmakten har ansökt om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken. Man avser att bedriva fortsatt och utökad skjut- och övningsverksamhet på Tofta skjutfält. Ansökan rör inte bara det nyetablerade Gotlands regementes verksamhet utan även omfattande övningsverksamhet från andra förband.

– Alla partier är eniga om att vi välkomnar återetableringen av ett regemente på Gotland och vi vill alla medverka till att skapa förutsättningar för Försvarsmakten att verka på Gotland. Tyvärr går det inte att överblicka vilka konsekvenser verksamheten på Tofta skjutfält kommer att få för bland annat möjligheten att bo och bygga i ett av Gotlands mest expansiva områden, säger regionstyrelsens vice ordförande Filip Reinhag (S).

Ärendet upptog stora delar av dagens sammanträde i regionstyrelsen och beslutet var inte enigt. Det rådde dock enighet om att det saknades viktiga delar i ansökan och att remisstiden i en så viktig och komplicerad fråga var alldeles för kort – 23 dagar.

Under sammanträdet gjordes en del redaktionella förändringar i yttrandet. M yrkade på avslag på hela yttrandet medan C och L ville säga ja till ansökan med ett antal förbehåll. Till slut antogs det reviderade förslaget med röstsiffrorna 8-2 (5 avstod).

– Frågan är inte för eller emot Försvarsmakten, eller för eller emot Tofta skjutfält. Det handlar om vilken påverkan övningsverksamheten ska få ha på de omgivande områdena, som ligger i Gotlands mest expansiva del, säger Filip Reinhag.