Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på äldre kvinna och en yngre kvinna och en dator

Vi söker gode män

Publicerad 2018-06-13 13:22
Som god man har du möjlighet att göra nytta för dina medmänniskor här på ön. Överförmyndarnämnden söker just nu fler gode män. Hoppas du vill vara en av dom!

De personer som av någon anledning inte kan ta hand om sina egna intressen i form av ekonomi och kontakter med myndigheter kan få en god man eller förvaltare.

Som god man har du möjlighet att göra nytta. Du får möjlighet att hjälpa människor som behöver stöttning i vardagen.

Är du intresserad av ett sådant uppdrag? Har du fler frågor? Kontakta oss gärna via e-post registrator-ofn@gotland.se eller telefon 0498-26 99 20.