Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kom till årets skolavslutningsfest

Publicerad 2018-06-05 12:46
Skolavslutningen 2018 - årets största ungdomsfest för dig som gått ut 7:an och uppåt.

Plats: Gutekällaren

Kostnad: 100 kronor vid förköp, 150 kronor i dörren.

Tobaks-, drog- och alkoholfritt!