Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland får utvecklingsmedel för integrationsprojekt

Publicerad 2018-06-12 15:06
Under juni månad delar länsstyrelserna ut omkring 66 miljoner kronor till kommunerna för arbetet med flyktingguider och familjekontakter. Ett av de projekt som beviljats medel är Skolträffen på Gotland som får 438 000 kronor.

Genom Skolträffen ska planerade och organiserade mötesplatser erbjudas för att gotländska skolklasser som kanske annars inte hade träffats - ungdomar med annan bakgrund än en själv. Skolträffen ska underlätta för elever att ses, lära känna varandra, öppna nya dörrar och öka integrationen i samhället. En del i projektets uppgift är att se lösningar till att finansiera aktiviteterna efter projekttidens slut.

- Vi är så glada att kunna fortsätta genomföra Skolträffen tillsammans med våra gotländska skolor. Att sudda ut gränser mellan människor är en utmaning, men framför allt så är det bra för vårt samhälle. Integration sker i mötet mellan människor. Skolträffen är ett av de verktyg vi kan använda. Till hösten ser vi framemot att fortsätta jobba med att integrera våra barn och ungdomar med varandra, säger Caroline Gränefjord, kvalitetskontroller och bidragssamordnare vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.

Konceptet med skolträffar togs ursprungligen fram av Stiftelsen Good Sport som har drivit projektet i Sverige de senaste åren. Nu gör Region Gotland ett försök att driva projektet vidare där syftet styrts till att i större utsträckning ha fokus på att integrera nyanlända i samhället. Good Sport medfinansierar projektet under höstterminen 2018. Projektet finansieras även (delvis) 2018 av länsstyrelsen. Under 2019 finansierar hela projektet av medel från länsstyrelsen.  

Inledningsvis deltar sex grundskolor. Därefter sker planering kring vilka som ska ingå under våren och hösten 2019. Samarbetsövningar och grupparbeten kommer att varvas med intervjuer och föreläsningar. Samtliga träffar under läsåret avslutas med en gemensam avslutning för alla elever som har deltagit.