Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Livmoderhalscancer ökar i delar av riket men inte på Gotland

Publicerad 2018-06-07 13:30
En ökning av livmoderhalscancer har setts i delar av riket under de senaste åren. Den mest signifikanta ökningen har setts hos kvinnor som haft ett normalt cellprov i föregående screening. En utredning har påbörjats för att identifiera orsakerna till ökningen.

Den stora regionala skillnaden i riket antyder att orsakerna kan bero på tillämpningen av lokala screeningprogrammen och skillnader mellan hur olika laboratorier analyserar proverna.

En aktuell genomgång av antalet fall  i region Stockholm-Gotland under de senaste åren visar att det inte finns någon statistiskt säkerställd ökning vare sig i Stockholms läns landsting eller i Region Gotland.

Genom en mer ny och förfinad analysmetod med ökad känslighet upptäcks 9 av 10 fall med riskfaktorer eller  cellförändringar vid den gynekologiska cellprovtagning som kvinnor regelbundet kallas till.

I region Stockholm-Gotland kallas alla kvinnor 23-64 år regelbundet till gynekologisk cellprovtagning. Cellprovtagningen har varit en viktig del för att halvera förekomsten av livmoderhalscancer sedan 1970-talet. Ett nytt regionalt vårdprogram för förebyggande av livmoderhalscancer införs i år i både SLL och Region Gotland som kommer att ge  ökade möjligheter att identifiera och följa upp kvinnor med riskfaktorer, framförallt infektion av humant papillomvirus (HPV) som orsakar cirka 98 procent av all livmoderhalscancer.

Proverna från de regelbundna cellprovtagningarna från Stockholms län och Region Gotland analyseras vid Centrum för cervixcancerprevention vid Karolinska Universitetslaboratoriet. Laboratoriet som är ett nationellt och internationellt referenslaboratorium för analys av humant papillomvirus, HPV.

Sedan 2017 gör Karolinska Universitetslaboratoriet en ny och känsligare HPV-analys från de regelbundna cellprovtagningarna för att bättre kunna upptäcka  HPV-virus som kan ge upphov till livmoderhalscancer. De känsligare HPV-analyserna har inte införts ännu i hela Sverige. Pilotstudier kring detta har  pågått sedan 2012. Detta har medfört att  den känsligare HPV-analysen har kunnat införas tidigt i region Stockholm-Gotland

- Cellprovtagning ger fortfarande ett starkt skydd, det är fortfarande kvinnor som inte regelbundet går på gynekologisk cellprovtagning som löper störst risk att utveckla livmoderhalscancer. Risken att utveckla livmoderhalscancer minskar med 90 procent om man som kvinna regelbundet deltar i cellprovskontroller. Med det nya vårdprogrammet för screening som har införts i regionen i år beräknas skyddseffekten öka ytterligare till 95 procent. Min uppmaning till alla kvinnor är att gå på cellprovskontroll när man blir kallad, säger Thomas Kunze, chefläkare vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Gotland.


Fakta
Den regelbundna gynekologiska cellprovtagningen är en screeningundersökning av friska kvinnor för att kunna hitta livmoderhalscancer eller förstadier till livmoderhalscancer så tidigt som möjligt. 110 000 - 120 000 sådana screeningprov tas varje år i Stockholms län och Region Gotland.

Alla kvinnor mellan 23-64 år kallas regelbundet till den kostnadsfria provtagningen.