Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu tar de studenten

Publicerad 2018-06-07 10:13
Imorgon, fredag, sker årets studentavslutning på kongresshallen Wisby Strand med start klockan 9.30. Utspringet sker på västra balkongen cirka klockan 12.00.

Klockan 14.00 avgår vagnskortegen från Visby hamn. Runt klockan 15.00 sker ett sedvanligt stopp på Östertorg där studenterna bjuds på tårta av Visby Centrum. Klockan 16.00 avgår kortegen igen från Östergravar och åker runt i Visby. Kortegen avslutas på inre hamnen klockan 17.00. 

För programmet på Wisby Strand ansvarar Wisbygymnasiet samt gymnasiesärskolan. Studentkommittén arrangerar vagnkortegen efter utsläppet.  

Mer om årets vagnkortege