Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Ung kvinna studerar

Äldreomsorgslyftet

På den här sidan finns information om de olika utbildningssatsningar som erbjuds för medarbetare och chefer inom ramen för Äldreomsorgslyftet.

Äldreomsorgslyftet omfattar både personal inom Region Gotlands äldreomsorg och de privata utförare som har avtal med regionen.

Inom ramen för regeringens satsning Äldreomsorgslyftet genomför Region Gotland nu åter satsningen för att stärka och höja kompetensen för äldreomsorgens medarbetare, genom att ge tillsvidareanställda möjlighet till att genomgå utbildning på betald arbetstid.
 
Erbjudandet riktade sig till anställda både inom Region Gotland och hos externa utförare.
 
Satsningen vänder sig till dig som är tillsvidareanställd på ett särskilt boende eller inom hemtjänsten och som vill utbilda dig till undersköterska alternativt specialistundersköterska. Nytt för i år är att satsningen även riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap.
 
Erbjudandet innebär att du arbetar 70% och studerar enligt utbildningsplan. Det blir cirka en dag i veckan plus hemstudier, samtidigt som du har 100% lön.
 
För mer information:
Anna Lipponen, utbildningshandläggare
E-post: anna.lipponen@gotland.se
Telefon: 0498 20 45 58
 
 
Vill du utvecklas i ditt ledarskap? I satsningen av äldreomsorgslyftet finns det nu möjlighet att studera även för enhetschefer inom äldreomsorgen på arbetstid.
 
För mer information:
Anna Lipponen, utbildningshandläggare
E-post: anna.lipponen@gotland.se
Telefon: 0498 20 45 58
För de medarbetare som idag är undersköterska men som vill ta steget vidare och arbeta mer med att utveckla en verksamhet och ta ett större ansvar.
 
Det finns möjlighet till att utbilda dig som specialistundersköterska med inriktning mot äldres hälsa och sjukdomar, multisjukdom hos äldre, demens eller palliativ vård.
 
Verkar det intressant?
 
För mer information:
Anna Lipponen, utbildningshandläggare
E-post: anna.lipponen@gotland.se
Telefon: 0498 20 45 58
 
 
Nu får du som medarbetare inom äldreomsorgen möjlighet att ansöka om att ta del av äldreomsorgslyftet och utbilda dig till undersköterska i samarbete med vuxenutbildningen. Vi hjälper till att planera ditt schema för att möjliggöra studier cirka en heldag per vecka.
 
Efter godkänd utbildning får du ett formellt betygsdokument med ny titel som undersköterska.
 

Just nu finns följande alternativ:


Distanskurser via Hermods

 
Skriv ”Äldreomsorgslyftet” under ”Övriga upplysningar” på din ansökan. Kontakta utbildningshandläggare vid kursstart.
 
Yrkespaket till undersköterska (1500p) start 23/8
Socialförvaltningen i samarbete med Vuxenutbildningen erbjuder 50 boendeassistenter möjligheten att studera till undersköterska inom ramen för Äldreomsorgslyftet.
 
Kurser att läsa (Ny programplan fr o m 1/7 2021)
Anatomi och fysiologi 1 50 p
Anatomi och fysiologi 2 50 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100 p
Gerontologi och geriatrik 100 p
Hälso- och sjukvård 1 100 p
Hälso- och sjukvård 2 100 p
Omvårdnad 1 100 p
Omvårdnad 2 100 p
Psykiatri 1 100 p
Psykiatri 2 100 p
Psykologi 1 50 p
Social omsorg 1 100 p
Social omsorg 2 100 p
Vårdpedagogik och handledning 100 p
 
Vad innebär det för dig som ingår i denna utbildningssatsning?
 
Du kommer att behöva avsätta en dag per vecka för studier (schemalagda träffar med vårdlärare på Vuxenutbildningen i Visby plus tid för egen studietid).
Validering av praktiska kunskaper sker på den ordinarie arbetsplatsen.
Förkunskaper: Minst två års arbete som boendeassistent inom socialförvaltningen.
Längd: Ca 1,5 år.
Delar av utbildningen kommer att kunna valideras.
Kursstart: 23 augusti 2021
Ansök: senast 30 maj 2021
 
För mer information:
Anna Lipponen, utbildningshandläggare
E-post: anna.lipponen@gotland.se
Telefon: 0498 20 45 58
 
Tina M Larsson Samordnare för yrkesutbildningar
Mejl: kristina.larsson02@edu.gotland.se