Kontakt

Enhetschef
Karina Hedengrahn
Telefon: 0498-26 34 54
E-post: karina.hedengrahn@gotland.se

Handläggare
Måndag-fredag 9-12
Telefon: 0498-20 49 69
E-post: mottagningsteamet.sof@gotland.se

 

Alla kontaktuppgifter till särskild boende finner du i tjänsten jämför särskilda boende.

Länk till tjänsten jämför särskilda boenden, Jämför särskilda boenden


 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Äldreomsorg

Socialförvaltningen svarar för vård och omsorg i hemmet och i särskilda boendeformer. All vård och omsorg ska präglas av respekt för individens integritet och självbestämmande.

Den som önskar ska kunna bo kvar i sin ursprungliga bostad och så långt det är möjligt få sina behov tillgodosedda i hemmet.

Ibland krävs dock ett särskilt boende där det finns sjuksköterska och annan personal tillgänglig dygnet runt.

Det finns särskilda boendeformer för äldre på flera orter på Gotland och hemtjänsten arbetar i arbetslag spridda över hela ön.

Hitta direkt