Slam, slutna tankar

Slam från enskilda avloppsanläggningar räknas som hushållsavfall. Det är bara Region Gotland eller den entreprenör som regionen anlitar som får utföra slamtömningen.

Lättillgängliga

Slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare ska vara lätt tillgängliga för tömning. Avståndet mellan uppställningsplatsen för slambil och slam/tank/fettavskiljare bör vara så kort som möjligt. Tankar och brunnar ska vara upplåsta vid tömningstillfället. Lock som ska lyftas får inte väga mer än 15 kg.

Hämtning/tömning

Slam från slamavskiljare hämtas normalt en gång per år. Regelbunden tömning aviseras. Extra tömning utförs efter särskild beställning. Tömning av slutna tankar utförs efter särskild beställning, dock minst 1 gång per 2 år. För priser, se Taxor och bestämmelser.

OBS! Om aviserad tömning avbeställs och flyttas till annat tillfälle räknas det som extra tömning och tilläggsavgift på 317 kronor debiteras.

För hämtning som kräver avvikelse från fast tur (extra tömning) utgår följande tilläggsavgifter för beställningen. Tömningsavgiften tillkommer beroende på storleken på brunn/tank.

  • Tilläggsavgift tömning inom 7 dagar. Beställningsdagen räknas ej. Beställning ska ha inkommit senast kl. 16:00 beställningsdagen. 317 kronor
  • Tilläggsavgift tömning inom 3 arbetsdagar. Beställningsdagen räknas ej. Beställning ska ha inkommit senast kl. 16:00 beställningsdagen. 890 kronor
  • Tilläggsavgift akuttömning inom 24 timmar. Räknas från det klockslag beställningen görs. 2.504kronor
  • Tömning inom intervallet en till fyra veckor (28 dagar) från beställning utförs utan tilläggsavgift.

 

Nya priser i taxa för slamtömning från den 1 januari 2016

I december 2015 beslutade regionfullmäktige att höja priserna (exkl. moms) för slamtjänster i avfallstaxan med sex procent. Höjningen tillsammans med effektiviseringar i verksamheten beräknas ge full kostnadstäckning för tjänsterna från 2016.

Sidan uppdaterad: 4 januari 2016
Ansvarig för sidan: Stefan Wesley

Kundtjänst Teknikförvaltningen

Kontakta kundtjänst (formulär)

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgallén 19
Postadress: 621 81 VISBY
Telefon: 0498-26 90 00
telefontid måndag-fredag 09:00-15:00
dag före röd dag 09:00-13:00
Fax: 0498-20 35 70
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Slamtömning
Beställning av slamtömning, kontakta kundtjänst (se ovan).
Om AKUT tömning önskas:
Vardagar 09:00-15:00 Kontakta kundtjänst (se ovan)
Övrig tid, journummer: 073-765 81 10
OBS! tilläggsavgift tillkommer, se prislista

Felanmälan vatten och avlopp
Vid fel på gata eller vatten- och avloppsledning i gata, ring växeln tel 0498-269000. Efter växelns stängning ring SOS alarm tel 0498-209030.

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?