Pågående utvecklingsarbeten

PRIO

PRIO är ett nationellt utvecklingsarbete som handlar att höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Hittills har fler än 35 kommuner påbörjat arbetet med PRIO.

Fokus ligger på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation. Det handlar framförallt om två saker:

  • Att stärka det kollegiala samarbetet, framförallt mellan lärare.
  • Att utveckla arbetssätt så att skolledningen styr skolans resurser dit de gör störst nytta.

Läs mer

Nyanländas lärande

Gotland är en av de kommuner som Skolverket samarbetar med kring nyanländas lärande. Förbättringsarbetet handlar om genomföra olika slags insatser för att stärka och stödja huvudmän som tagit emot många nyanlända elever.

Läs mer

Hälsofrämjande skolutveckling

Under vårterminen 2017 genomförs ett projekt som ska bidra till hälsofrämjande skolutveckling. Projektet finansieras med 649 000 kronor i statsbidrag från Skolverket och handlar i grunden om att få eleverna att må bättre.

Elva skolor på ön ingår: Fårösundskolan, Lärbro skola, Solklintskolan, Fole skola, Stenkyrka skola, Solbergaskolan, Gråboskolan, Terranovaskolan, Lyckåkerskolan, Stånga skola och Garda skola. Varje månad träffas de medverkande skolorna och delger varandra erfarenheter och bollar idéer med varandra.

Syftet är lägga grunden för en hälsosam livsstil och goda vanor kring kost, sömn och fysisk aktivitet hos eleverna, men även att öka elevernas självförtroende och sociala kompetens. Inspiration har hämtats från bland annat det uppmärksammade Bunkefloprojektet i Malmö. På de deltagande skolorna införs nu olika pulshöjande aktiviteter på schemat. Eleverna kommer att få att prova olika sätt att röra på sig.

Jämställd skola

Som en led i arbetet för jämställdhet i skolan har utmärkelsen Jämställd skola arbetats fram för att premiera skolornas viktiga arbete med jämställdhets- och värdegrundsfrågor. Arbetet har pågått sedan år 2010 mot bakgrund av att det i läroplanen pekas ut att förskolan och skolan har ansvar för att motverka traditionella könsmönster.

Mer om utmärkelsen Jämställd skola

Förstelärare och lektorer

Titeln förstelärare är regeringens satsning på karriärtjänster inom skolan, som Region Gotland söker statsbidrag för från Skolverket. Vi har under år 2016 utsett 72 förstelärare inom grundskola, särskola, gymnasium och vuxenutbildning. Våra förstelärare ska göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för Gotlands elever. Som förstelärare fortsätter man att undervisa, men ska också ha fokus på det pedagogiska utvecklingsarbetet så att kvaliteten i undervisningen på skolan förbättras. Uppdraget som förstelärare är ett tidsbegränsat förordnade på två år.

Tre lektorat finns inrättade inom gymnasieskolan inom ämnesområdet geografi, biologi och svenska. Lektoraten har tydligt uppdrag att utveckla uppdraget och kring forskning.

Förnyelsepriset

Under årens lopp har vårt utvecklingsarbete i verksamheterna nominerats och prisats under regionens Förnyelsedag. Bland annat har bidragen handlat om läsutveckling, byggandet av hälsosam ljudmiljö, utvecklandet av en matematikapplikation, arbetet med likabehandling och värdegrund m.m.  Läs mer

Sidan uppdaterad: 4 maj 2017
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?