Kompetensplattform Gotland

Region Gotland har med stöd av projektmedel från Tillväxtverket identifierat ett nytt arbetssätt för sin regionala kompetensplattform.

Arbetet kommer framöver bygga på övergripande styrgruppsmöten och mindre arbetsgrupper som arbetar operativt med identifierade insatser kopplade till regionala kompetensförsörjningsbehov. Arbetssätt, vad ett deltagande i kompetensplattformen innebär liksom uppnådda resultat och kommande prioriteringar finns nu dokumenterade i en handlingsplan.

En manual för samordnandet av kompetensplattformen har även tagits fram inom projektet som ett stöd för samordnaren.

En förstudierapport har tagits fram med identifierade projekt och projektägare inom "Hållbara Gotland"- ett statligt näringslivspaket för perioden 2017-2019 om 100 miljoner kronor där kompetensförsörjning pekats ut som en av fem innovationsmiljöer på Gotland. Samtliga projektidéer går i linje med Region Gotlands Tillväxtprogram”. 

Aktuellt

RSS-ikon
Publicerad 2015-10-28 11:35 Dialogforum med arbetsgivare om kompetensförsörjningsbehov Den 25 november kommer Region Gotland tillsammans med Arbetsförmedlingen att föra en dialog med arbetsgivare inom gröna näringar och...
Publicerad 2015-05-25 09:30 Ny handlingsplan för kompetensförsörjning Den regionala kompetensplattformen har reviderat handlingsplanen för kompetensförsörjning på Gotland. Hela dokumentet kan du hitta h...
Publicerad 2013-03-18 16:46 Förstärkning och vidareutveckling av kompetensplattformar Tillväxtverket ska utifrån ett regeringsuppdrag förstärka och vidareutveckla de regionala kompetensplattformarna. Under perioden 201...
Fler aktuellt
Inga fler aktuellt finns!
Sidan uppdaterad: 17 november 2016
Ansvarig för sidan: Peter Sandström

Kontakt

Therese Kullåker
Strateg för arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Telefon: 0498-26 90 60
E-post: therese.kullaker@gotland.se

Möten 2016

Kompetensplattformen har möten tre gånger per år. Planerade möten under 2017 är:

6 april, 27 september och 7 december.

 

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?