Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Tele P Kundtjänst
Telefon: 040-611 00 53
E-post: kundtjanst@telep.se

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Boendeparkering i Visby innerstad

Tekniska nämnden har beslutat om boendeparkering för personer folkbokförda och fast boende i Visby innerstad. Nämnden bestämde bland annat att boende som löst boendeparkeringstillstånd får tillstånd att parkera i fem dygn på särskilt markerade parkeringsplatser utanför ringmuren.

Boendeparkeringstillstånd kan utfärdas till den som är folkbokförd och fast boende på en fastighet innanför ringmuren och som är registrerad ägare till personbil. (gäller ej personbil klass 2, t.ex. husbil). Endast ett tillstånd per person kan lösas.

Även andra kan parkera

Tillståndet medger avgiftsbefrielse på avgiftsbelagd parkering innanför ringmuren (dagtid gäller tid som skyltas). Parkeringar utanför muren, som får användas avgiftsfritt upp till fem dygn av de som har tillstånd, är skyltade med tilläggstavla ”Boende”. Även fordon utan tillstånd till boendeparkering får parkera på parkeringsplats markerad med tilläggstavla ”boende”, men måste betala parkeringsavgift och får inte parkera längre tid än vad som anges av skyltningen på platsen.

Tillståndet ger inte reserverad plats

Tidsregleringen av parkeringsplatserna innanför ringmuren gäller även fordon med boendeparkeringstillstånd. P-skiva skall användas på parkeringsplatser med kortare parkeringstid än 24-timmar (om man parkerar med boendetillstånd).

Tillståndet ger inte rätt till reserverad plats. Saknas ledig plats ger tillståndet inte rätt att parkera. Fler tillstånd än parkeringsplatser kan säljas. Tillståndet gäller inte på gångfartsområde.

Gällande taxa för boendeparkering är för närvarande 2.500 kronor inklusive moms per år.

Använd p-skivan

Tidsregleringen av parkeringsplatserna i zon 1 gäller även fordon med boendeparkeringstillstånd. P-skiva skall användas på parkeringsplatser med kortare parkeringstid än 24-timmar. (om man parkerar med boendetillstånd).

Betalning och kontroll

Betalning av tjänsten sker via sidan www.gotland.se/boendeparkering. Kontroll av personbilar parkerade på boendeparkering sker genom registreringsnumret.

Taxa:

  • Boendeparkeringsavgift för en personbil (gäller ej personbil klass 2, t.ex. husbilar) gällande 360 dagar: 2.500:- inkl. moms
  • Boendeparkeringsavgift (gäller ej personbil klass 2, t.ex. husbilar) gällande 1 månad: 400:- inkl. moms
  • Förnyelse under perioden: 300:- (vid bilbyte el. dyl.)
  • Avslag på ansökan: 300:- (avgift för utredning)

 

Sidan uppdaterad: 23 maj 2017
Ansvarig för sidan: Stefan Wesley

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย