Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Överklaga beslut

Den som bor på Gotland kan överklaga beslut som Region Gotland fattat. Det finns två typer av överklaganden som kan lämnas in för prövning. 

 

Laglighetsprövning

Om du anser att regionen har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, så kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning.

En laglighetsprövning lämnas skriftligen till förvaltningsrätten, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på sin officiella anslagstavla. Anslagstavlan finns i rådhusets entré på Visborg, i Visby.

Om ditt överklagande bifalls så upphävs beslutet och ärendet måste på nytt tas upp av regionen.

 

Läs mer på riksdagens hemsida om hur laglighetsprövning går till.

 

Förvaltningsbesvär

Om du anser att ett beslut som regionen har fattat och som berör dig som privatperson, är felaktigt så kan detta överklagas genom ett förvaltningsbesvär. Det är bara den som beslutet angår som kan lämna in ett förvaltningsbesvär till förvaltningsrätten eller länsstyrelsen.

Vid beslut som berör dig som individ är Region Gotland skyldig att informera dig om hur du kan överklaga beslutet och hur lång tid du har på dig att göra det. 

Om överklagande inkommer i tid så skickar regionen detta vidare till den myndighet som ska överpröva beslutet. 

 

Läs mer om att överklaga myndighetsbeslut på Förvaltningsrätten i Stockholms hemsida.

 

Läs mer om att överklaga regionens beslut på Länsstyrelsen Gotland hemsida.

Sidan uppdaterad: 12 september 2017
Ansvarig för sidan: Peter Sandström

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย